Јавне набавке и конкурсна документација

Музеја у Смедереву

Услуга техничког обезбеђења увођењем алармног система и видео надзора у Музеју у Смедереву

Радови на реконструкцији друге сале Музеја у Смедереву

Радови на уградњи столарије у Музеју у Смедереву

Радови на реконструкцији друге сале Музеја у Смедереву

Радови на опремању ентеријера сталне изложбене поставке Музеја у Смедереву